Προσεγγίσεις ελέγχου του ασκομύκητα Verticillium dahliae

Το πλήθος των φυτικών ειδών τα οποία επηρεάζονται από τη δράση αυτού του μύκητα είναι μεγάλο και σε αυτά συγκαταλέγονται φυτικά είδη μεγάλης οικονομικής σημασίας.