Τα Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά και ο άνθρωπος

Η σημασία της παρουσίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα μας.