Χαμένες Πανανθρώπινες αξίες

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.