Χιόνια στο καμπαναριό

Χιόνια στο καμπαναριό, που Χριστούγεννα σημαίνει...