Χριστόψωμο και Χριστόπιτα

Όμορφα ήθη και έθιμα που όσο τα κρατάμε δεν θα σβήσουν ποτέ…