Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Αιγαίου

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που άδουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων στα νησιά του Αιγαίου.