Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κυκλάδων

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που άδουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων στις Κυκλάδες.