Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κρήτης

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που άδουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων στην Κρήτη.