Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σμύρνης .: Έγραψαν .: Ματιά
 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σμύρνης

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που έψαλλαν στη Σμύρνη.

Γράφει: Matia Gr
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σμύρνης

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σμύρνης – Α’ Εκδοχή

Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας,
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη,
εν τω σπηλαίο τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων.

Κερά ψηλή, κερά λιγνή, κερά καμαροφρύδα,
κερά μ’ όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησία,
έχεις και κόρην έμορφη που δεν έχει ιστορία.

Μήδε στην πόλη βρίσκεσαι, μήδε στην Καισαρεία,
έχεις και γιον στα γράμματα, υγιόν εις το ψαλτήρι,
να τον ‘ξιώσει και ο Θεός, να βάλει πετραχήλι.

Κεριά

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Σμύρνης – Β’ Εκδοχή

Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν ει- αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν Γέννησιν, να πω- να πω στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον, εν Βη- εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει χαίρει η φύσης όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φα- εν φάτνη των αλόγων,
ο Βασιλεύς των ουρανών, και ποι- και ποιητής των όλων.
Πλήθος Αγγέλων ψάλλουσι, το Δο- το Δόξα εν υψίστοις,
και τούτο Άξιον εστί, η των η των ποιμένων πίστις.

Του Ιησού μας του Χριστού, Γέννη- Γέννηση την αγίαν,
χρόνους πολλούς να χαίρεσθε, πάντα πάντα με υγείαν.
Δώστε μας και τον κόπον μας, κι αν εί- κι αν είναι ορισμός σας,
και ο Χριστός μας πάντοτε, να εί- να είναι βοηθός σας.

Κεριά

  Τα Χριστούγεννα (ταινία για παιδιά)
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.