Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Θράκης

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που άδουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων στη Θράκη.