Χριστούγεννα του χωριού (Κωνσταντίνος Χατζόπουλος)

Μες την αχνόφεγγη βραδιά, πέφτει ψιλό-ψιλό το χιόνι...