Χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε όλη τη Ελλάδα

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που άδουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων σε όλη την Ελλάδα.