Χρστόπτα

Το θύμιασες, το μέλωσες, το σταύρωσες, το έκοψες…