Χτύπησε η καμπάνα πένθιμα

Για εσένα Παπαγιώργη...