Δεν θα ‘ρθεις

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.