Δεύτε Ίδωμεν Πιστοί. Γεωργός Βερίτης

Ω συ μεγάλε Αναμενόμενε του δύστυχου πεσμένου ανθρώπου...