Δώστε αίμα

Είναι μια συνήθεια που πρέπει να μας γίνει "υποχρεωτική".