Δύο χρόνια πριν και δύο χρόνια μετά

Έκοψα και κόβω, με τρόπο, όλα τα σηκωμένα επικριτικά δάχτυλα…