Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (απόσπασμα)

Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Aπρίλη, κι’ η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα...