Ελλάς το μεγαλείο σου

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.