Ελληνοτουρκικός πόλεμος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.