Επανομή (ποίημα)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.