Επιστήμη και Θρησκεία, του Μυργιώτη Παναγιώτη

Αγίου Λουκά Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας: Επιστήμη και Θρησκεία