Επιστροφή στο θεμέλιο του κόσμου

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.