Ερρίκος Σλήμαν

Ο Σλήμαν με τις ανακαλύψεις του επιβεβαίωσε την ιστορικότητα της Ιλιάδας του Ομήρου.