Ευαγγελισμός (Συντροφιές)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.