Φαρμακερό κεντρί

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.