Γιατί μ’ αγάπησες

Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ αγάπησες στα περασμένα χρόνια...