Γίδα με ρύζι

Το φαΐ του γάμου ήταν στην Περιστερά…