Η κουζίνα της Αγάπης

Πήρα λοιπόν την όμορφη επιγραφή... από την οικογένεια Μπατσιούδη στη μνήμη του κυρίου Σταύρου.