Η μέρα της λαγάνας

Να προτιμάτε τους μικρούς φούρνους, αυτούς που δίνουν αξία και σεβασμό σε ανθρώπους και προϊόντα…