Η Περαία

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.