Ιωάννης Καποδίστριας

Ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831) ήταν διπλωμάτης, πολιτικός, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και θεμελιωτής του σύγχρονου ελληνικού κράτους.