Κατοχή και πείνα. Αλέκος Σακελλάριος

Ο Αλέκος Σακελλάριος αποδίδει με την ξεχωριστή πένα του τις άσχημες συνθήκες και την πείνα κατά τη Γερμανική Κατοχή