Η Κοινωνία των Εθνών 1920μ.Χ.

Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1920 από 42 κράτη μέλη...