Μαχαίρια, Δείκτες, Εγκλήματα

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.