Δεν μας αφήνουν

Δεν μας αφήνουν να πάμε στα μαγαζιά, γιατί δεν κάναμε εμβόλιο (εγώ).