Μην ξέρετε γιατί

Μη ξέρετε γιατί χαίρεται η καρδιά μας, μη ξέρετε γιατί γελούν τα πρόσωπά μας...