Μια ζωή το ίδιο σενάριο

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.