Νερό μου ευλογημένο

Δρόσισε από την κάψα της απόγνωσης.