Νίκολα Τέσλα

Νίκολα Τέσλα. Ο πατέρας των ηλεκτρικών κινητήρων, του ραδιόφωνου, του ραντάρ και τόσων άλλων εφευρέσεων.