Ο Αριστοτέλης είπε (II)

Η φιλία είναι μια ψυχή...