Ματιά

Ο Αριστοτέλης είπε (II)

Η φιλία είναι μια ψυχή…

Ο Αριστοτέλης είπε (II)

Φιλία ἐστί μία ψυχή ἐν δυσί σώμασιν ἐνοικουμένη.

Η φιλία είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Σχετικά άρθρα