Ο Αριστοτέλης είπε (IΙI)

Η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής...