Ματιά

Ο Αριστοτέλης είπε (IΙI)

Η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής…

Ο Αριστοτέλης είπε (IΙI)

Ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν.

Η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με την τέλεια αρετή.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Σχετικά άρθρα