Ματιά

Ο Αριστοτέλης είπε (IV)

Είναι αδύνατον να υπάρξει πόλη…

Ο Αριστοτέλης είπε (IV)

Ἀδύνατον οἰκεῖσθαι πόλιν ἄνευ δικαιοσύνης καὶ πολιτικῆς ἀρετῆς.

Είναι αδύνατον να υπάρξει πόλη χωρίς δικαιοσύνη και πολιτική αρετή.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα