Ο Άρτος ημών ο Επιούσιος

Στρώνουν κάτω το πανί και αρχίζει το ξεγούβιασμα… σαν τα κοτόπουλα τρώνε τη ζεστή την ψίχα μάνι μάνι…