Ματιά

Ο Δημοσθένης είπε (II)

Το πιο εύκολο πράγμα είναι να εξαπατήσεις τον εαυτό σου…

Ο Δημοσθένης είπε (II)

Ῥᾷστον ἁπάντων ἐστὶν αὑτὸν ἐξαπατῆσαι· ὃ γὰρ βούλεται, τοῦθ’ ἕκαστος καὶ οἴεται.

Το πιο εύκολο πράγμα είναι να εξαπατήσεις τον εαυτό σου, γιατί ό,τι ο καθένας επιθυμεί, αυτό και πιστεύει ως αληθινό.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα