Ο Επίκουρος είπε (II)

Καθένας φεύγει από τη ζωή σαν...