Ο Επίκουρος είπε

Από αυτά με τα οποία η σοφία προετοιμάζει την ευτυχία...