Ο Ευριπίδης είπε (ΙΙ)

Τίποτε δεν είναι χωρίς ελπίδα...