Ο Ευριπίδης είπε (ΙΙΙ)

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις...