Ματιά

Ο Ευριπίδης είπε (ΙΙΙ)

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις…

Ο Ευριπίδης είπε (ΙΙΙ)

Ὁ χρόνος ἅπαντα τοῖσιν ὕστερον φράσει. Λάλος γὰρ ἐστὶν οὗτος, οὐκ ἐρωτῶσιν λέγει.

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις. Είναι πολύ ομιλιτικός και δεν χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα